odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Aktuality

Investice do vzdělání

Investice do vzdělání

28.12.2020

Gymnázium Jana Keplera se již několik let řadí k nejlepším gymnáziím v České republice. Proč? Nejen na to odpovídal ředitel gymnázia a 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička

Co podle Vás řadí Gymnázium Jana Keplera mezi nejlepší (respektované, prestižní, kvalitní) gymnázia v Česku?

Jednoznačně a dlouhodobě je to mimořádná kvalita studentů a absolventů GJK. Nejenom že jsou úspěšnými laureáty světových oborových olympiád, že naprostá většina maturantů končí své studium mezinárodní zkouškou z cizího jazyka, že po maturitě pokračují ve studiu na nejprestižnějších domácích i světových univerzitách, ale jsou to zároveň mladí lidé s jasnými postoji a názory. Věřím, že škola na tom má podíl svým důrazem na maximální rozvoj předpokladů každého jednotlivého studenta. Vsadili jsme na vysokou míru volitelnosti a výuku předmětů v různých úrovních. Ale také na rozvoj osobnosti dospívajícího člověka především využíváním metod zážitkové pedagogiky. Jak říká jeden studentský bonmot: Kepler není škola, je to životní styl!

Které gymnázium (nebo střední škola) v Česku kromě vás je nejlepší a proč?

Nejlepší škola je ta, kde se student cítí dobře, chodí do ní rád a škola mu vychází vstříc tím, že právě jeho připraví pro další studium i život hluboko v 21. století. Takových škol přibývá, dokonce to mohou být velmi rozdílné školy, protože každému může vyhovovat trochu jiné pojetí, ale svým vnukům bych přál, aby si vybrali typ školy jakým je například Gymnázium Na Zatlance, Gymnázium Nad Alejí nebo Smíchovská střední průmyslová škola. To jsou příklady škol, kde se progresivní ředitelé snaží pojetí školy modernizovat a hledají nové způsoby výuky i vzdělávání. Vzdělávání, které bude skutečnou investicí do budoucnosti jedince i společnosti.

Co kromě jednotných přijímaček hraje roli pro přijetí studentů na vaše gymnázium?

Jednotné přijímací zkoušky připravované CERMATEM se soustředí především na prověření základních znalostí a dovedností. K této povinné části, prověřující znalost základoškolského učiva, přidáváme vždy vlastní testy zaměřené na schopnost získané vědomosti aplikovat, řešit úkol, najít správné řešení, případně porozumět zadanému textu a vyvodit z něj odpověď, která může být velmi individuální.


Zdroj: Hospodářské noviny


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu