odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Aktuality

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP apeluje na vládu České republiky, aby bylo bezodkladně stanoveno datum otevření škol

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP apeluje na vládu České republiky, aby bylo bezodkladně stanoveno datum otevření škol

05.02.2021

Výbor pro výchovu a vzdělání ZHMP ve čtvrtek 4. 2. 2021 přijal na svém jednání usnesení, které vyzývá vládu a MŠMT k neodkladnému návratu dětí do škol. Usnesení podpořil také 1: místopředseda Senátu Jiří Růžička, který je členem výboru.

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP apeluje na vládu České republiky, konkrétně na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví, aby byl/o/a:

Bezodkladně stanoveno datum otevření škol, které bude dodrženo, pokud nedojde k výraznému zhoršení epidemiologické situace.

Zajištěno pro školy financování, nákup a logistika využití neinvazivních testů, které nevyžadují laboratorní potvrzení, případně dalších protiepidemických pomůcek.

Vypracován podrobný metodický pokyn k provádění testů (inspirace například v Rakousku – dobrovolný test, ale při pozitivitě návrat dítěte/žáka/studenta do distančního vzdělávání), a následnému postupu tak, aby ředitelé nebyli bezbranně vystaveni tlaku ze strany veřejnosti.

Zařazena vakcinace učitelů, pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců škol, do profesí pro přednostní očkování.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu