odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Aktuality

Pro vyřazení zahraničních škol z programu očkování pro učitele není žádný důvod

Pro vyřazení zahraničních škol z programu očkování pro učitele není žádný důvod

03.03.2021

Zahraniční školská zařízení a školy, které nejsou zapsané v českém rejstříku škol, byly z přednostního očkování vyřazené. Tyto školy v České republice neposkytují vzdělání pouze studentům jiných národností, ale také studentům národnosti české. Nemluvě o tom, že na těchto školách působí i řada českých učitelů a pracovníků. Proto se 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička obrací na ministra zdravotnictví a školství s prosbou o nápravu.

V Praze dne 3. března 2021

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s žádostí, která se týká očkování proti onemocnění COVID-19 pedagogických a nepedagogických pracovníků mezinárodních škol působících v České republice.

Jako 1. místopředseda Senátu i jako dlouholetý ředitel gymnázia jsem velice rád, že vláda České republiky rozhodla o prioritním očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zcela jistě se shodneme na tom, že funkční školství je pro další směřování naší společnosti velice důležité. A přednostní očkování zaměstnanců škol je důležitou podmínkou návratu žáků a studentů k prezenční výuce.

Bohužel jsem získal informaci, že zahraniční školská zařízení a školy, které nejsou zapsané v českém rejstříku škol, byly ze zmíněného přednostního očkování vyřazené. Rád bych podotkl, že tyto školy v České republice neposkytují vzdělání pouze studentům jiných národností, ale také studentům národnosti české. Nemluvě o tom, že na těchto školách působí i řada českých učitelů a pracovníků.

Vážený pane ministře, dovolte mi obrátit se na Vás s žádostí o nápravu situace a neprodlené zařazení zahraničních škol do programu očkování proti nemoci COVID-19. Osobně to považuji za nutný a logický krok, který přispěje k postupnému obnovení prezenční výuky v celé ČR.

Jsem přesvědčený, že v tuto chvíli máme všichni společný cíl, kterým je účinný způsob boje s pandemií COVID-19. Věřím, že se nám to svědomitým přístupem a společnými silami podaří. Očkování je rozhodně jednou z cest.

Předem Vám děkuji za odpověď a nápravu situace.

S přáním všeho dobrého

Jiří Růžička, 1. místopředseda Senátu PČRVážený pan ministr
Jan Blatný
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého nám. 375/4, 128 00 Praha Nové Město


Na vědomí:
Vážený pan ministr
Robert Plaga
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 Malá Strana


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu