odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Aktuality

Pracovníci zahraničních škol byli zařazeni do přednostního očkování, i díky apelu místopředsedy Senátu

Pracovníci zahraničních škol byli zařazeni do přednostního očkování, i díky apelu místopředsedy Senátu

10.03.2021

Vláda České republiky rozhodla o prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců zahraničních škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování. Ti původně do přednostního očkování nebyli zařazeni. K jejich vyřazení ovšem nebyl žádný důvod, proto se 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička obrátil s žádostí o nápravu na ministerstvo zdravotnictví a MŠMT. Žádosti bylo nyní vyhověno.

Vyšší míra prioritizace pedagogických a nepedagogických pracovníků je výrazem zájmu společnosti o zvýšení míry ochrany všech zaměstnankyň a zaměstnanců škol a školských zařízení, a považuji ji za krok správným směrem. Je také logickým krokem s ohledem na záměr postupně obnovovat prezenční výuku ve školách.

Obecně věřím, že se společným úsilím a svědomitým přístupem podaří zajistit, aby se očkování dostalo prioritně k těm osobám, které s ohledem na svůj věk či pracovní zařazení tuto ochranu potřebují nejdříve.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu