odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Aktuality

Čemu bych se chtěl dál v Senátu věnovat a co bych chtěl prosazovat

Čemu bych se chtěl dál v Senátu věnovat a co bych chtěl prosazovat

31.08.2022

Pokud mně znovu vyslovíte důvěru, budu se věnovat především následujícím oblastem.

Budoucnost je v našich dětech

Budu podporovat koncepci výuky, která bere v úvahu předpoklady a nadání každého jednotlivce a to i dětí sociálně a zdravotně znevýhodněných.

Žáci by měli mít možnost volit si, co a jak budou studovat a na jaké úrovni. Rád bych viděl maturity založené na dlouhodobé samostatné práci a její obhajobě.

Budu podporovat všeobecné vzdělávání na všech typech škol, což mimo jiné zahrnuje kvalitní výuku matematiky, rodného jazyka a cizích jazyků. Prosazuji uznávání mezinárodních zkoušek z cizích jazyků i dalších předmětů. Jsem zastáncem duálního vzdělávání v učňovském školství, tedy mnohem většího zapojení firem do procesu vzdělávání.

Chci se zasadit o navyšování kapacit škol. Především se to týká škol mateřských a základních okolo velkých měst. S tím souvisí i podpora dětských skupin pro děti mladší tří let.

Chci se věnovat řešení dlouhodobého palčivého problému – nedostatku učitelů. Je třeba modernizovat vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách a přizpůsobit ho 21. století. S tím souvisí narovnání platů na adekvátní úroveň i navyšování nepedagogického personálu, který se podílí na průběhu výuky.

Budoucnost vidím i v tom, aby se žáci ve školách učili řešit problémy, překonávat překážky, napravovat své chyby, učit se z nich a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Proto usiluji o propojení neformálních a mimovyučovacích aktivit se školní výukou.

Svoboda, činy, zodpovědnost

V domácí politice jsou pro mne důležitými hodnotami funkční legislativa, právní stát a dodržování demokratických principů. Problémy se musejí řešit z jejich podstaty a ne z pohledu stranických zájmů. Je třeba nabízet řešení problémů, vysvětlovat, přesvědčovat a spojovat, nikoli dál rozdělovat už tak dost rozklíženou společnost. Chtěl bych v politice vidět méně populismu a vic realistických řešení.

Směrem za naše hranice se chci především věnovat postkomunistickým a postsovětským zemím, podporovat jejich demokratizaci a vztahy s Evropskou unií a pomáhat jim rozvíjet ekonomické kontakty, z čehož mohou profitovat také české firmy.

Tady žijeme

Asi největší problém „šestky“ je doprava. Není dokončen Pražský okruh, neexistují záchytná parkoviště, spojení s letištěm Václava Havla autobusy zhoršuje dopravu i životní prostředí v této části Prahy. Budu se proto zasazovat o co nejrychlejší dokončení Pražského okruhu a výstavbu vlakového spojení centra Prahy s letištěm Václava Havla. Nesouhlasím s výstavbou nové vzletové a přistávací dráhy, která přivede do naší části města další provoz a hluk. Naopak se zasazuji o rozvoj vysokorychlostních železnic.

I v našem regionu se chci dále věnovat školství. Pálí nás totiž nedostatek míst pro děti v mateřských i základních školách – potřebujeme pro ně stavět nové školní budovy a rekonstruovat stávající objekty. A tam, kde se staví nové domy a velké bytové objekty, budu důsledně trvat na tom, aby spolu s nimi vznikaly i školky a školy s dostatečnou kapacitou.

Byl bych rád, kdybychom dokončili převod Veleslavínského zámečku do správy Prahy 6. Po rekonstrukci budov a revitalizaci parku by měl tento areál sloužit obyvatelům Veleslavína a okolí. Dále budeme jednat o využití budov pro potřeby uměleckého školství a dalších budov i parku pro potřeby paliativní péče.

V neposlední řadě chci zdůraznit, že v zájmu všeho, co zde bylo řečeno, budu v neustálém a úzkém kontaktu se zastupitelstvem a budu spolupracovat s koaličními stranami. Jen tak můžeme dosáhnout toho, co jsme si předsevzali.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu