odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Aktuality

Audit vzdělávacího systému za rok 2023 se věnuje reformě středního školství i sociální roli školy

Audit vzdělávacího systému za rok 2023 se věnuje reformě středního školství i sociální roli školy

05.03.2024

Na půdě horní parlamentní komory dnes informační centrum pro vzdělávání EDUin za podpory školského výboru zveřejnilo Audit vzdělávacího systému za rok 2023. Nezávislá analýza se letos věnuje tématům Strategie 2030+, inovaci oborové soustavy a sociální roli školy. Kromě analytiků EDUinu se na Auditu podíleli další experti formou nezávislé oponentury.

„Audit vzdělávacího systému je velmi důležitou součástí debat, které odborná veřejnost vede o směřování českého vzdělávání. Jsem proto rád, že se prezentace auditu za rok 2023 opět uskutečnila na půdě Senátu. Za nejaktuálnější věc k řešení v našem školství považuji pokračující digitalizaci v návaznosti na rozvoj umělé inteligence. Online přihlášky na střední školy jsou v tomto ohledu krokem správným směrem,“ řekl 1. místopředseda Senátu Jiří Drahoš.

Předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Růžička k tomu dodal: „Pro příští školní rok je dle mého názoru nutné dokončit a případně rozšířit elektronický systém přihlašování na střední školy. Zároveň bychom se měli věnovat výraznému snížení počtu dětí s odkladem povinné školní docházky. Neméně důležitou vidím také nutnost rozšíření počtu středních škol nebo způsob studia tak, aby žáci získali kvalitnější všeobecné vzdělání. V případě vysokoškolského vzdělávání považuji za nezbytné upravit a urychlit vízovou politiku pro zájemce o studium ze třetích zemí.“

Letošní analýza se věnuje například naplňování Strategie 2030+, autorem kapitoly je programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký. Implementační plán Strategie je rozdělený do pěti karet a pro přehlednost je v analýze Auditu každá z karet označená formou semaforu. „U tří z nich svítí na pomyslném semaforu oranžová. To znamená, že je ministerstvo naplňuje jen zčásti. U karty Revize RVP a Inovace oborové soustavy bliká dokonce červená, jejich realizace má vážné rezervy,” popisuje Hřebecký.

Analytička EDUinu Nikola Šrámková se ve své kapitole věnuje dlouhotrvající reformě středního školství v oblasti nabízených oborů. Šrámková upozorňuje, že stále nejsou vyřešené klíčové otázky, jako je například posílení všeobecného vzdělávání a jak to udělat, nebo podle jakého klíče má dojít k redukci oborů. „Některé aspekty této debaty se dokonce vedou již od roku 2014, kde se ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 mluví o potřebě větší prostupnosti mezi obory, o posilování společného základu odborných programů a o tom, že velká část absolventů středních škol pokračuje na vysoké školy, zatímco současná struktura ale mnohem spíše odpovídá stavu, kdy velká většina jeho absolventů mířila bezprostředně na trh práce,“ dodává.

Poslední kapitola z pera analytičky EDUinu Kateřiny Lánské se věnuje souvislostem mezi úspěchem žáků ve škole a jejich rodinným zázemím, předškolnímu vzdělávání a nerovnostem. „Na vzdělávací úspěšnost a dokončování základního vzdělávání má kromě socioekonomického znevýhodnění, které souvisí především se vzdělanostní strukturou regionu a zaměstnaností, vliv také destabilizující chudoba,” popisuje v kapitole Lánská.

EDUin připravuje Audit vzdělávacího systému od roku 2014 a jednotlivé analýzy popisují vybraná témata, která byla v uplynulém roce důležitá. Každá z kapitol má kromě autorů také nezávislé oponenty z řad odborníků. Na konci každé z nich jsou také doporučení pro vzdělávací politiku. Audit nabízí analytické texty, které hodnotí, srovnávají a upozorňují na problémy školství.

Kontakt pro média: Pavla Lioliasová, vedoucí komunikace EDUin, email: pavla.lioliasova@eduin.cz, tel: 725 511 663.

Všechny analýzy jsou dostupné zde: Kompletní analýzy


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu