odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Aktuality

Budoucnost musíme řešit teď, říká o českém školství Jiří Růžička

Budoucnost musíme řešit teď, říká o českém školství Jiří Růžička

05.01.2019

Studenti se ve školách připravují na současná zaměstnání, která ovšem za 20 let z velké části zaniknou, upozorňuje Jiří Růžička, senátor a bývalý ředitel Gymnázia Jana Keplera. Problémy českého školství se podle něj řeší pomalu, nebo vůbec.

Co čeká české školství v roce 2019?

Nic moc pěkného, protože se všechny jeho problémy řeší pomalu nebo vůbec… Ani netušíme, jak moc si hrajeme jako společnost s ohněm!

Kde vidíte jeho největší problémy?

Největší problémy jsou v zásadě dva. Podfinancovanost českého školství a to, že učíme pro minulost, v lepším případě pro současnost, nikoliv pro budoucnost. S nedostatkem financí souvisí mizerné platy učitelů a jejich vzrůstající nedostatek na všech typech škol. Se zastaralou koncepcí a nedostatkem vize to, že je vzdělávání vnímáno jako příprava na současná zaměstnání. Ta ovšem za 15 – 20 let z velké části nebudou existovat. A oba problémy spolu úzce souvisí. Pokud nebudeme mít jasnou představu, co a jak se má učit, bude navyšování financí do školství pouze výdajem, nikoliv skutečnou investicí do budoucnosti!

Jak si stojí naše školky, školy základní, střední, učňovské a univerzity?

Odpovím otázkou. Opravdu se na všech školách systematicky rozvíjí různé gramotnosti jako jsou matematická, digitální, občanská, schopnost komunikace nejlépe v několika jazycích, řešení problémů, vztah k celoživotnímu učení? Tyto schopnosti a dovednosti totiž povedou v budoucnu k úspěchu jednotlivce i celé společnosti víc, než přibírání nových a nových vědomostí a informací. To, že mnozí čeští studenti dosahují skvělých výsledků a dokážou se prosadit i v mezinárodním měřítku, je spíš zásluhou jejich úsilí, případně nasazení jejich učitelů, kteří zatím nerezignovali.

Můžeme v příštím roce čekat nějaké zásadní změny?

Ochotu ke změnám vidím především na straně některých asociací, společností věnujících se problematice vzdělávání, ano i u některých osvícených škol, ředitelů a učitelů. Snahu pojmenovat problémy pak vnímám například i u inspekce a současného vedení ministerstva školství, včetně progresivního ministra. Změny jsou ale pomalé a nedůsledné, byrokracie zahlcuje ředitele, školy i zřizovatele. Ti řeší vše možné, jen ne koncepci a pedagogickou stránku vzdělávání. Největší brzdou jsou vlády současné i minulé. Nejsou a nebyly ochotny ze vzdělání udělat skutečnou prioritu, nemají chuť ani odvahu problémy řešit. Jako by si nechtěli uvědomit, že investice do vzdělání je investicí do budoucnosti této země!

Co se budete snažit jako senátor v tomto směru změnit, jaké změny budete prosazovat?

Už teď se snažím zmíněné problémy posouvat k řešení. Ať již do nedávna jako ředitel úspěšného gymnázia, či člověk spoluzodpovědný za školství v regionu i jako senátor, kdy jsem byl členem výboru pro vzdělání. Tuto gesci jsem si ostatně ponechal i jako místopředseda Senátu. Ve všech funkcích přistupuji ke vzdělávání s představou, že základem úspěchu jednotlivce i školy musí být možnost volby vzdělávací cesty, svoboda rozhodnutí jak a kam směřovat, ale i zodpovědnost za učiněná rozhodnutí. To platí pro žáky, učitele, ředitele i zřizovatele. A z tohoto pohledu budu usilovat o nápravu zmíněných problémů – od nedostatku míst v mateřských školách, přes kurikulum škol základních i středních, až k maturitám na školách středních. To vše je třeba bezodkladně řešit. Jak s oblibou říkám, budoucnost nesmíme řešit v budoucnosti.

Zdroj: Deník, Ivana Zábranská


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu