odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Aktuality z Prahy 6

Tažení proti spádové turistice přineslo své ovoce

Tažení proti spádové turistice přineslo své ovoce

02.05.2023

Praha 6 se jako městská část na okraji Prahy dlouhodobě potýká s problémem spádové turistiky. Výsledky letošních zápisů do prvních tříd ukazují, že zvolená strategie postupu proti změnám trvalého pobytu dětí za účelem přijetí do „spádové“ školy funguje.

K letošním zápisům do prvních tříd přišlo celkem 1245 dětí. Z Prahy 6 jich (bez odkladu) bylo 971. Celkový počet volných míst pro spádové žáky činí 1055. Praha 6 tak přijme i zhruba 100 dětí mimo správní obvod Prahy 6. Přednost však mají vždy spádové děti, až poté další prvňáčci z Prahy 6, kteří usilují o jinou než o spádovou školu a teprve potom děti z jiných městských částí, či ze Středočeského kraje.

„Mám velkou radost, že jsme se do této akce společně s našimi řediteli pustili. Máme tak totiž k dispozici nově téměř sto míst pro šestkové děti, které si chtějí vybrat školu s jiným zaměřením, než je jejich spádová, například sportovní, výtvarná, bilingvní či alternativní směr vzdělávání,“ říká místostarostka MČ Praha 6 Mariana Čapková. Již v minulosti se představitelé městské části proti spádové turistice veřejně vymezovali.

„Společně s řediteli škol jsme nastavili podmínky, za kterých bude dítě přijato. Jednou z podmínek bylo prokázání trvalého bydliště jednoho z rodičů a dítěte na MČ Praha 6 minimálně po dobu 3 měsíců před samotným zápisem. Zvolili jsme tuto strategii s vědomím, že to může v některých případech vést až k soudním sporům. I přesto ředitelé škol byli ochotni společně s námi do toho jít,“ říká starosta městské části Jakub Stárek. V tomto postupu se k Praze 6 připojily i Nebušice. V některých městech a obcích, jako jsou například Pardubice, tato strategie funguje již delší dobu.

Do budoucna se bude městská část snažit prostřednictvím svých zástupců v Poslanecké sněmovně a v Senátu docílit legislativní změny, která by spádovou turistiku zcela eliminovala. Oporu k tomu městská část má jak v Poslanecké sněmovně, kde jako místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu působí Jan Lacina, který je zároveň radním MČ Praha 6. V Senátu pak má Praha 6 svého zástupce Jiřího Růžičku, který předsedá výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ten na toto téma uspořádá v nejbližší době v Senátu kulatý stůl.

„V boji se spádovou turistikou podnikla Praha 6 velmi zásadní kroky, u kterých sice vidíme úspěch, ale nejsou dlouhodobým řešením pro následující roky. Proto jsme připraveni spolupracovat mezi oběma komorami Parlamentu na změnách školského zákona, které by tento problém vyřešily trvale,“ shodují se v dalším postupu senátor Jiří Růžička a poslanec Jan Lacina.

Zdroj: www.praha6.cz, Marek Zeman, Tiskový mluvčí MČ Praha 6
T: +420 771 281 734, mzeman@praha6.cz


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu