odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Den učitelů v Senátu

Den učitelů v Senátu

28.03.2017

Vážené dámy, vážení pánové, scházíme se dnes v nádherném Rytířském sále Valdštejnského paláce, který nechal postavit Albrecht z Valdštejna, abychom si připomenuli narození Jana Amose Komenského. Těžko si představit větší rozdílnost i to, jak pohnuté a prapodivné bývají osudy… Na jedné straně válečník, na straně druhé veliký mírotvorce Válečník proti Švédům a proti němu ten, který pro Švédy reformoval školství Katolík, který díky válce získal nezměrný majetek a protestant, příslušník Jednoty bratrské, který díky válce přišel o vše a především o domov… Nesešli jsme se ale proto, abych tady připomínal pohnuté dějiny českého národy. Sešli jsme se proto, abychom v den narození J.A.K ocenili nejlepší z jeho následovníků. Vás, výborné učitele, kterých nikdy nebude dost. A tak si na závěr dovolím připomenout jednu z mnoha myšlenek J.A.K: „Naší didaktiky začátkem i koncem budiž: hledati a nalézati způsob, podle něhož by učitelé učili méně, ti, kdož však se učí, naučili se více. Školy nechť mají méně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a trvalého výsledku.“ Přeju vám všem, abyste měli ze své práce hodně potěšení a viděli za sebou trvalé a skvělé výsledky. Bude to dobré pro celou naši společnost!


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu