odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Pražští senátoři jednali s primátorkou hlavního města

Pražští senátoři jednali s primátorkou hlavního města

29.01.2018

Tisková zpráva z osmého setkání Fóra pražských senátorů

V pondělí 29. ledna 2018 se uskutečnilo osmé setkání Fóra pražských senátorů. Hostem senátorek a senátorů zvolených za pražské obvody byla tentokrát primátorka hlavního města Adriana Krnáčová. Na setkání byly s primátorkou projednávány největší výzvy, kterým Praha v uplynulých letech čelila a kterým bude čelit v letech následujících. To do značné míry reflektovalo témata, kterými se již Fórum na svých předešlých jednáních zabývalo. Pražské senátorky a senátoři na setkání znovu poukázali na řadu problémů, kterým by podle nich měla být věnována větší pozornost, a to jak ze strany hlavního města, tak i městských částí nebo státní správy. Konkrétně se jednalo o oblast dostupného a sociálního bydlení, prázdných domů, dostavby pražského okruhu, kamionové dopravy uvnitř města, délku a složitost povolování staveb, parkovacích zón a záchytných parkovišť, projednávání metropolitního plánu, pražských stavebních předpisů, zvažované společné akciové společnosti Dopravního podniku a developerských společností na rozvoj území kolem plánované linky D metra. U problematiky Metropolitního plánu senátorka Renata Chmelová ocenila vstřícnost se zveřejněním návrhu v předstihu před projednáváním s veřejností a v prodloužení doby, kdy Pražané budou moci zasílat připomínky. Ale zároveň vyslovila obavy, zda je Metropolitní plán připravován v souladu se zákonem: „Mám obavy, že kvůli nejasným pravidlům výstavby může připravovaný Metropolitní plán zrušit soud, tak jak se tomu stalo nedávno v Peci pod Sněžkou, která zpracovávala územní plán podle stejné metodiky jako hlavní město.“ Primátorka Krnáčová je naopak přesvědčena, že tomu tak na základě jí dostupných právních stanovisek není, protože podrobnější pravidla výstavby jsou dle ní obsažena v notifikovaných Pražských stavebních předpisech a podle ní nic nebrání tomu, začít v březnu Metropolitní plán projednávat. V oblasti dopravy byl největší prostor věnován dostavbě pražského okruhu, kde podle primátorky Krnáčové dochází již na úseku č. 511 k výkupu pozemků, vlakové dopravě na letiště a parkovacím zónám. Senátor Jiří Růžička se k současné situaci vyjádřil: „Při budování okruhu selhává stát, doprava na letiště se léta řeší pouze verbálně a Pražané se potácejí mezi různými typy parkovacích zón. Přes sliby náměstka primátorky zodpovědného za oblast dopravy se např. na Praze 6 za dva roky nevybudovala žádná záchytná parkoviště a mimopražští řidiči tak situaci v dopravě v této části Prahy ještě zhoršují.“ Jedním ze způsobů řešení dostupného bydlení je pražský fond, kde je podle Adriany Krnáčové přibližně 2,8 mld. Kč. Tyto prostředky mají být použity na výstavbu bytů prostřednictvím hlavního města, příp. městských částí. Senátor Ladislav Kos k problematice sdělil: „Tyto jistě bohulibé záměry by však měly být v souladu s územním plánem a neměly by narušovat kvalitu bydlení stávajících obyvatel. Nejsem si jist, zda např. jeden ze záměrů - rekonstrukce hotelu Opatov na Praze 11 těmto podmínkám vyhovuje.“ Na setkání Fóra bylo primátorkou Adrianou Krnáčovou přislíbeno, že zvažovaná akciová společnost Dopravního podniku a soukromé developerské společnosti zabývající se rozvojem území kolem plánovaných stanic metra D vznikne jen po vyslovení souhlasu zastupitelstva hlavního města. Senátor Václav Láska postup okomentoval: „Přijímáme tento veřejný slib, že vše proběhne transparentně a po řádné diskuzi s opozicí, veřejností i odborníky. Jsem rád, že se podklady uveřejní a věc bude projednána na zastupitelstvu, i když rada města může Dopravní podnik pověřit samostatně. V tomto případě, kdy celý projekt bude realizován po funkční období několika následujících zastupitelstev a vyjde na desítky miliard, je to nezbytné.“ Fórum pražských senátorů se stručně zabývalo také aktuálním tématem stavu pražských mostů. Téma pražské infrastruktury bude podrobněji projednáváno na dalším setkání přibližně za měsíc. Senátor Václav Hampl, iniciátor Fóra, k dnešnímu setkání dodal: „Jsem rád, že Fórum pražských senátorů dnes opět poskytlo konstruktivní a informovanou platformu poukazující na problémy, s kterými se setkávají obyvatelé hlavního města. Také mě těší, že paní primátorka přislíbila, že přijme pozvání na některé z našich příštích setkání.“ Fórum pražských senátorů je neformální platformou senátorek a senátorů zvolených za pražské obvody s cílem artikulovat a diskutovat problémy a zájmy Pražanů nejen na půdě Senátu, ale i směrem k lokální i celostátní politické reprezentaci. Fóra se účastní osm (z celkových deseti) pražských senátorek a senátorů, konkrétně Zuzana Baudyšová, Václav Hampl, Renata Chmelová, Ladislav Kos, Václav Láska, Libor Michálek, Jiří Růžička a Eva Syková. Na dosavadních osmi setkáních byla projednávána témata jako je např. development, pražský okruh, metropolitní plán, sociální bydlení nebo sdílená ekonomika.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu