odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Senát přijal usnesení o neúčasti na akcích pořádaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu

Senát přijal usnesení o neúčasti na akcích pořádaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu

27.02.2019

Senát dnes na návrh místopředsedy Jiřího Růžičky přijal usnesení, které senátory vyzývá, aby se neúčastnili akcí pořádaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu.

„Svaz bojovníků za svobodu se pod vedením Jaroslava Vodičky značně odklání od svého původního smyslu a hodnot, za kterých byl zakládán. V projevech vedení vidíme neskrývanou inklinaci ke komunismu a také ke xenofobii. Je nepřijatelné, aby takové projevy představitelé Senátu svou přítomností legitimizovali. Byť Svaz čelí opakované kritice, vláda ani Poslanecká sněmovna s tím nehodlá nic dělat, a tak se musí alespoň takto ozvat Senát. V žádném případě nepohrdáme touto organizací. Právě naopak! Ten, kdo pohrdá hodnotami, za které bojovali účastníci odboje, je současné vedení ČSBS," vysvětluje místopředseda Jiří Růžička.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu