odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Ohlédnutí prvního místopředsedy za působením v Senátu

Ohlédnutí prvního místopředsedy za působením v Senátu

11.07.2019

Už více než půl roku působí Jiří Růžička v horní komoře Parlamentu ČR na pozici 1. místopředsedy. Čemu se v Senátu věnuje a jaký je přehled jeho hlavních senátorských aktivit?
PŘEHLED HLAVNÍCH SENÁTORSKÝCH AKTIVIT

- 9 schůzí Senátu PČR
- 14 jednání výborů
- 1 návrh zákona
- 7 přijetí zahraničních delegací
- 13 pietních aktů
- 6 konferencí a kulatých stolů
- 3 zahraniční cesty
- 2 prohlídky Senátu pro studenty

VÝBĚR HLAVNÍCH TÉMAT

Konec nepojízdných vozidel na pozemních komunikacích?

Nepojízdná vozidla v ulicích trápí nejen hlavní město Prahu, kde už tak se řidiči potýkají s malým množstvím parkovacích míst. Odtah odstaveného a nepojízdného vozidla ovšem aktuálně naráží na problém v zákoně. Aby došlo k napravení celé situace a vraky aut zmizely z ulic úplně, Jiří Růžička společně se senátorkou Jitkou Chmelovou inicioval schůzku s ministrem dopravy, kde mu předali návrhy a praktické zkušenosti ze silničně-správních úřadů. Na základě schůzky Ministerstvo dopravy připravilo novelizaci zákona, který se nyní projednává v Poslanecké sněmovně.

Vraťte Pražský hrad veřejnosti!

Na začátku letošního roku Jiří Růžička společně s místostarostou Prahy 6 Janem Lacinou poslal dopis prezidentovi, ve kterém požadují zrušení zbytečných kontrol na Pražském hradě. Kontrolní stanoviště brání přirozenému průchodu celým areálem, který dříve mohli lidé využívat jako jednu z variant cesty. Praha by měla být místem k žití pro své občany a ne pouze místem pro návštěvy turistů.

Prezident má dodržovat a ctít ústavní pořádek

Jiří Růžička podpořil Ústavní stížnost proti prezidentu republiky pro hrubé porušení Ústavy, kterou připravil senátor Václav Láska. Senát je jediná instituce, která může iniciovat žalobu proti prezidentu republiky. Pokud bychom mlčeli, legitimizovali bychom jednání prezidenta, což může být nebezpečné. Je pravděpodobné, že ústavní žaloba neuspěje v Poslanecké sněmovně, ale je důležité mluvit o tom, jestli je možné, aby prezident republiky Ústavu porušoval a vykládal si ji tak, jak se mu zlíbí, případně aby nerespektoval rozhodnutí nezávislých soudů.

Senát proti vzniku Národní sportovní agentury

Senát se ostře postavil proti vzniku Národní sportovní agentury včetně Jiřího Růžičky. "Český sport zažívá těžké chvíle. Ten vrcholový má tristní výsledky, čestné individuální výjimky potvrzují pravidlo. Volnočasový funguje jen díky obětavosti nadšenců a mládež by ho potřebovala víc! Samozřejmě si přeji, aby se podmínky i výsledky zlepšily, ale nejsem přesvědčený, že tou správnou cestou je vytvoření agentury. Předsedu agentury jmenuje předseda vlády a je k diskuzi, do jaké míry bude agentura podléhat rozhodnutím vládnoucí strany. Návrh zákona navíc nezakazuje kumulaci funkcí předsedy agentury s výkonem mandátu poslance a může tak docházet ke střetu zájmů při přípravě rozpočtu,“ říká první místopředseda Senátu Jiří Růžička. „Velký problém vidím zároveň v silné koncentraci moci v osobě předsedy Agentury, který si vybírá své zástupce, ale také jmenuje patnáctičlenný poradní orgán a nikde není uvedeno, jakým způsobem jsou tito členové vybíráni, co by měli splňovat a koho by měli zastupovat. Prostě otazníky nad sportem zůstávají,“ dodává Růžička

Zdanění církevních restitucí

Senát odmítl zákon o zdanění církevních restitucí. Po následném přehlasování Poslaneckou sněmovnou senátoři podali Ústavní stížnost. Podle Jiřího Růžičky, který se k Ústavní stížnosti také připojil, se jedná pouze o další krádež a křivdu na církvích. Celá věc je ale závažnější, protože přijetím zákona o zdanění restitucí se porušují platné smlouvy, které stát s církvemi uzavřel. To je v právním státě věc naprosto nepřijatelná, proto je namístě, aby se vyjádřil Ústavní soud.

Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu má v Senátu červenou

Plénum Senátu na návrh Jiřího Růžičky přijalo usnesení, ve kterém vyzývá senátory, aby se neúčastnili akcí pořádaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu. V žádném případě senátoři nepohrdají touto organizací. Právě naopak! Jiří Růžička vidí hlavní problém v tom, že ve vedení svazu jsou bývalí spolupracovníci socialistické Veřejné bezpečnosti nebo normalizační členové někdejší Komunistické strany Československa. Kvůli nim odešly z tohoto spolku například poslední žijící Lidické ženy a veteráni 2.světové války, dále s ČSBS nebudou spolupracovat Památník Terezín ani Památník Lidice!

Senátoři bojují za obranu nezávislosti justice

Senátorský klub Starostové a nezávislí včetně Jiřího Růžičky podpořil iniciativu spolku Milion chvilek pro demokracii v její snaze hájit demokratické principy v naší společnosti. Senátoři se také připojili k několika demonstracím po celé České republice. Jiří Růžička společně s dalšími kolegy ze senátního klubu STAN předložil návrh novely zákona o státním zastupitelství, který posiluje jejich nezávislost. Návrh zákona míří na plénum, kde se bude projednávat.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu