odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Senátoři podpoří usnesení proti škrtům v rozpočtu Armády ČR, novelu o obecní policii ne

Senátoři podpoří usnesení proti škrtům v rozpočtu Armády ČR, novelu o obecní policii ne

29.04.2020

Senát bude dnes projednávat další návrhy v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Klub Starostové a nezávislí je připraven podpořit smysluplná opatření, která pomohou situaci efektivně zvládnout. Na programu jednání je také zásadní novelizace zákona o obecní policii, kterou senátoři pravděpodobně pošlou zpět do Poslanecké sněmovny. Senátoři by se měli také zabývat usnesením bezpečnostního výboru, které se týká rozpočtu Armády ČR.

Rozsáhlá novela zákona o obecní policii se zřejmě zase vrátí do Poslanecké sněmovny. Senátoři jsou připraveni návrh zcela zamítnout nebo ho vrátit s pozměňovacími návrhy. Senátor klubu Starostové a nezávislí a člen SLK Michael Canov na plénu podá pozměňovací návrh, který by umožnil ucházet se o místo strážníka obecní policie i pro ty, kteří mají střední vzdělání s výučním listem, což nyní není možné. „V minulosti byla u strážníků obecní policie zavedena povinnost středního vzdělání s maturitní zkouškou. Tato povinnost byla dána i u příslušníků PČR, ale nedostatek uchazečů vedl k tomu, že u referentů v hodnosti rotných byl tento požadavek snížen na střední vzdělání nejen bez maturitní zkoušky, ale i bez výučního listu. Obecní policie se přitom potýká ještě s větším nedostatkem uchazečů. Tato změna by to měla alespoň částečně napravit. Obecní policie má navíc zavedeny opakované zkoušky odborné způsobilosti, které dají strážníkům definitivu až po 15 letech,“ vysvětluje Michael Canov.

Senát bude projednávat také navýšení pojistného na veřejném zdravotním pojištění, které bude působit nejen pro období trvání opatření v souvislosti s pandemií koronaviru, ale i do budoucna, jelikož v průběhu nouzového stavu nastal prudký propad plateb ve veřejném zdravotním pojištění. „Měli bychom děkovat zdravotním pojišťovnám, že v loňském roce nepodlehly tlaku zdravotních odborů a nerozpustily své finanční rezervy. Ovšem kvůli nedostatečným financím můžeme očekávat snahu snižovat úhrady poskytovatelům zdravotnických služeb. Solidarita systému veřejného zdravotního pojištění nemůže být bezbřehá a je nezbytné, aby i za skupinu státních pojištěnců byla do systému odváděna adekvátní částka. I přes skokové navýšení ovšem stále přetrvávají značné rozdíly ve výši plateb pojistného mezi ekonomicky aktivní skupinou obyvatelstva, která se podílí na financování zdravotnictví vyšší částkou, a skupinou státních pojištěnců představující 60 % všech pojištěnců,“ komentuje zvýšení senátor klubu Starostové a nezávislí Jiří Vosecký.

Senátoři se také budou zabývat usnesením bezpečnostního výboru, které varuje před škrty v armádním rozpočtu v důsledku koronavirové pandemie, kdy může nastat zhoršení mezinárodní bezpečnostní situace včetně nárůstu ozbrojených konfliktů, terorismu či kybernetických útoků. „Je jasné, že ve státním rozpočtu budou probíhat škrty, ale je třeba upozornit na nutnost zachování zdrojů pro investice ve vybavení Armády ČR. Už nyní je zřejmé, že se ČR nepodaří dodržet závazek investice do obrany ve výši 2 % HDP, který je spojen se závazkem vyzbrojení armády v rámci NATO. Je nutné zachovat alespoň zdroje, které byly naplánovány jako třeba dokončení zakázky nákupu 210 obrněných vozidel. Jejich výroba by měla být dokončena až za dva roky, takže financování by mělo být rozděleno do dalších let,“ vysvětluje senátor klubu Starostové a nezávislí a člen bezpečnostního výboru Jan Sobotka.

Klub Starostové a nezávislí rezolutně odmítá zpochybňování legitimity svobodného rozhodnutí zastupitelstva obce

Na základě iniciativy 1. místopředsedy Senátu a zastupitele MČ Praha 6 Jiřího Růžičky přijal bezpečnostní výbor na svém včerejším jednání usnesení v souvislosti s odstraněním sochy maršála Ivana Koněva a následným vyhrožováním veřejným činitelům ČR ze strany ruské diplomacie. „V tomto případě už dávno nejde o sochu Koněva nebo o osobu starosty, jde o zpochybňování demokratických principů a zastupitelské demokracie vůbec. Jde o vnitropolitickou hru Ruska, jeho boj o vliv a moc. Nesmíme toho být obětí. Takové chování by nemělo zůstat bez odezvy a jako suverénní stát ho nesmíme tolerovat. Vláda by k tomu měla zaujmout jasné stanovisko a přijmout odpovídající opatření,“ uvádí 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Praha 29. dubna 2020
Jan Doležálek, PR klubu Starostové a nezávislí


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu