odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Otevřený dopis členů Parlamentu vládě ČR k problematice dostavby jaderného bloku v Dukovanech

Otevřený dopis členů Parlamentu vládě ČR k problematice dostavby jaderného bloku v Dukovanech

20.10.2020

Otevřený dopis členů Parlamentu vládě ČR: Česká republika nesmí být závislá na autoritářských režimech – vyřaďme rizikové partnery z tendru na nový jaderný blok v Dukovanech

My, níže uvedení členové Parlamentu České republiky, vyzýváme vládu ČR, aby vyřadila Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

S obavou sledujeme vládní postup přípravy tendru, který počítá s účastí státních energetických společností z Ruska a Číny. Vzhledem k tomu, že jaderná elektrárna představuje kritickou infrastrukturu státu a dostavba nového bloku je zcela bezprecedentním závazkem na desítky let, považujeme účast těchto společností v tendru za vážné ohrožení bezpečnosti a suverenity České republiky.

Rusko i Čína mnohokrát prokázaly, že kvůli totalitní povaze svých režimů neváhají využít obchodních vazeb k nátlaku na jiné státy. Rusko je využíváním energetiky coby geopolitického nástroje přímo pověstné, opakovaně svým sousedům vyhrožuje utažením kohoutků nebo politicky motivovaným zvyšováním cen. A u Číny stačí, aby se některý z politiků země vyjádřil kriticky k politice Pekingu, a hned je na stole hrozba trestáním firem. Jejich nepřátelské aktivity na českém území jsou pravidelně popisovány českými bezpečnostními institucemi. Z tohoto důvodu se nemůžeme tvářit, že tyto dvě mocnosti mohou být spolehlivým obchodním partnerem.

Ovšem už ani samotná účast těchto zemí v tendru, pokud bychom například uvažovali o jejich vyřazení po uzavření soutěže, není pro Českou republiku bez rizik. Obě země jsou známé cíleným využíváním korupce k prosazování svých zájmů. Je zřejmé, že pokud budou do tendru přizvány, začnou se pokoušet korumpovat obchodní i politické kruhy ve snaze zvýšit svou šanci na úspěch. V případě Ruska je na místě předpokládat ještě větší aktivitu rozsáhlé sítě agentů, před jejíž činností opakovaně varují české zpravodajské služby. Přizváním Ruska a Číny k tendru tak česká vláda fakticky motivuje tyto státy k masivní vlivové aktivitě. Už jen účast těchto zemí v tendru tak podkopává bezpečnost České republiky.

Pro výslednou cenu zakázky není zásadní, jak se nás snaží přesvědčit někteří vládní politici, samotný počet účastníků soutěže, ale především to, nakolik bude zvolený model financování výhodný pro stát, a tedy daňové poplatníky, a zda budeme poskytovat ČEZu neodůvodněné a přemrštěné záruky. O tomto by měla vláda, s ohledem na finanční objem i časový horizont celé zakázky, jednat se všemi politickými stranami a najít konsensus napříč politickým spektrem, nikoli věc projednávat ve zrychleném procesu a v tajnosti. Vláda se připravuje k zavázání českého státu v řádech několika stovek miliard korun na několik generací, aniž by takto zásadní krok měl širší podporu napříč českým parlamentem.

Z těchto důvodů vyzýváme vládu České republiky, aby přestala ohrožovat bezpečnost České republiky a vyřadila ruské a čínské firmy už v tuto chvíli z možné účasti v tendru na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany.

Senátoři
Marek Hilšer, Mikuláš Bek, David Smoljak, Petr Holeček, Jan Horník, Jiří Růžička, Alena Dernerová, Miroslav Balatka, Jan Sobotka, Herbert Pavera, Tomáš Czernin, Leopold Sulovský, Zdeněk Nytra, Petr Orel, Jaromíra Vítková, Šárka Jelínková, Lukáš Wagenknecht, Václav Hampl, Jitka Seitlová, Lumír Kantor, Václav Chaloupek, Přemysl Rabas

Poslanci
Helena Langšádlová, Karel Schwanzerberg, František Vácha, Marian Jurečka, Jan Bartošek, Vít Rakušan, Jan Farský, Jan Lipavský, František Navrkal


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu