odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Senát má nové vedení v čele s předsedou Milošem Vystrčilem

Senát má nové vedení v čele s předsedou Milošem Vystrčilem

11.11.2020

Senát si na ustavující schůzi zvolil nové vedení pro 13. funkční období. Předsedou horní parlamentní komory se s jednoznačnou podporou 73 hlasů stal Miloš Vystrčil. Role 1. místopředsedy se ujme Jiří Růžička, dalšími místopředsedy byli zvoleni Jan Horník, Jiří Oberfalzer a Jitka Seitlová.

Z celkového počtu 77 přítomných podpořilo kandidaturu Miloše Vystrčila v tajné volbě 73 senátorek a senátorů. Naváže tak na svou práci předsedy Senátu, kterou 19. února 2020 převzal po náhlém úmrtí Jaroslava Kubery.

„Jsem přesvědčen, že český Senát je prostřednictvím svých senátorek a senátorů doslova srostlý s naší zemí jako žádná jiná instituce,“ uvedl Miloš Vystrčil ve svém kandidátském projevu. „Zkrátka – český Senát, horní komora českého Parlamentu, je institucí, která je tady pro Česko, pro občany České republiky. Právě tento fakt je a musí zůstat naším základním imperativem pro naši činnost, pro naše konání, pro naše chování a vystupování. Pro naši službu a naplňování role Senátu jako ochránce svobody, demokracie a vlády práva,“ uvádí předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Bylo pro mě velkou ctí být v uplynulém období ve vedení Senátu a i svými aktivitami přispívat k jeho obrazu. V budoucím období bych rád navázal na svoji dosavadní práci a věnoval se především oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Při své práci ve školství jsem vždy dbal na svobodu rozhodování spojenou se zodpovědností za vlastní rozhodnutí. To jsou atributy, které nacházím i v práci v Senátu a jsem si jist, že je Senát právem považován za nejsvobodnější a nejdemokratičtější ústavní instituci a i nadále bude důstojnou protiváhou Poslanecké sněmovně,“ říká se svému zvolení Jiří Růžička, 1. místopředseda Senátu.

Zdroj: www.senat.cz


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu