odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Vláda by měla neprodleně přijít s řešením návratu žáků do škol, apeluje skupina senátorů.

Vláda by měla neprodleně přijít s řešením návratu žáků do škol, apeluje skupina senátorů.

07.02.2021

Zatím 18 senátorů napříč politickým spektrem podepsalo Ústavní stížnost na vládní krizová opatření. Senátoři nesouhlasí s uzavřením škol, omezením práva na náboženskou svobodu a kritizují také zákaz nočního vycestování z České republiky. Pokud vláda nepřijde s urychleným řešením, senátoři jsou připraveni obrátit se na Ústavní soud. V příštím týdnu se návrh chystají podpořit i další členové Senátu.

Největší kritika směřuje k uzavřeným školám. Senátoři si samozřejmě plně uvědomují, že vzhledem k vývoji pandemie je nutné respektovat bezpečnostní a hygienická nařízení, ale situace ve školství je už neúnosná. „Prázdných řečí ze strany vlády bylo už dost, je třeba konečně jednat! Dlouhodobá online výuka nemůže nikdy nahradit výuku prezenční. Po roce vidíme negativní dopady na žáky a studenty v samotné výuce, v motivaci i v jejich psychickém a fyzickém zdraví. Apelujeme na ministerstvo školství a zdravotnictví, aby bezodkladně určily termín otevření škol s tím, že bude zajištěno neinvazivní testování pro žáky a přednostní očkování učitelů a dalších pracovníků škol. Pokud se situace okamžitě nezmění, bude to mít následky pro celou generaci školáků. Vzdělávání musí být opravdovou prioritou, ne pouze papírovou proklamací,“ říká 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Vzdělání je pro každou společnost to nejdůležitější. Kromě Rumunska si to uvědomují i ostatní země, které školní docházku ani v nejhorších dobách pandemie na delší dobu nepřerušily. „Kromě společenské škody nelze opomenout výraznou a nenávratnou újmu způsobenou dětem a studentům všech typů škol. Chybí jim sociální kontakty, jsou odtrženy od běžného života, jejich vzdělání není plnohodnotné a vytváří se závislost na digitálních technologiích. Tato situace je dále neúnosná, proto podáváme ústavní stížnost, protože Listina základních lidských práv a svobod zakotvuje právo na vzdělání jako jedno z nejvýznamnějších hospodářských, sociálních a kulturních práv,“ dodává lékařka a senátorka Alena Dernerová.

"Senátoři se rozhodli využít oprávnění svěřeného jim Ústavou a zastat se práv dětí na školní docházku a jejich sociálně-vzdělávací vazby. Jsme přesvědčení, že dlouhodobá absence dětí v prezenční výuce přináší zásadní újmu mladé generaci,“ říká Stanislav Polčák, europoslanec a advokát, který skupinu senátorů zastupuje, a dodává: „Svůj návrh senátoři ovšem koncipují šířeji. Nesouhlasí, aby na bohoslužby mohlo jen 10 % věřících z kapacit kostelů, považují to za nepřiměřené porušení práva na náboženskou svobodu. Za úplný nonsenc pokládáme nesmyslný zákaz vycestování z Česka v noci. Než však senátoři zašlou svůj návrh Ústavnímu soudu, chtějí poskytnout vládě ještě krátký čas, aby sama svá nařízení změnila."

Praha 7. února 2021
Jan Doležálek
PR klubu Starostové a nezávislí
Kontakt: dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu