odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Senát uspořádal konferenci u příležitosti výročí narození Andreje Sacharova

Senát uspořádal konferenci u příležitosti výročí narození Andreje Sacharova

20.05.2021

Pod záštitou místopředsedů Jiřího Růžičky a Jana Horníka se v Senátu uskutečnila konference s názvem "Andrej Sacharov 2021: česká a ruská hlediska", na kterou navázala výstava ve Valdštejnské zahradě.

Proslov 1. místopředsedy Jiřího Růžičky na zahájení konference


Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vás jménem Senátu PČR přivítal na slavnostním shromáždění u příležitosti 100. výročí narození sovětského vědce, dlouholetého bojovníka za lidská práva, disidenta a nositele Nobelovy ceny míru Andreje Dmitrijeviče Sacharova. Jeho odkaz, který si naší konferencí společně připomeneme, má i dnes značný význam a já naznačím několik rovin.

Tu první si dovolím označit jako rovinu faktickou. Jaderný fyzik Andrej Sacharov, fyzik s doktorátem v oboru fyziky částic, vědec, který se zabýval výzkumem termonukleární fúze a později i vývojem jaderných zbraní. Spolu s dalšími sovětskými vědci stál u zrodu první vodíkové bomby a v roce 1961 byl u testu dosud nejsilnější vodíkové zbraně testované pokusným výbuchem.

Druhou význačnou historickou rovinu si pak dovolím nazvat rovinou morální, lidskou. Andrej Sacharov si čím dál více začal uvědomovat faktický dopad své práce a začal usilovat o zákaz nebo omezení zkoušek jaderných zbraní. V 60. letech se mu podařilo přesvědčit sovětské vedení, aby přistoupilo na americký návrh na zastavení jaderných testů. Smlouva, která byla podepsána v Moskvě mezi Spojenými státy, Sovětským svazem a Velkou Británií, zakazovala testy pod vodou, v kosmickém prostoru a v atmosféře. Sacharov byl přesvědčen, že právě tato smlouva byla prvním krokem ke snížení nebezpečí nukleární a termonukleární války.

Třetí pro mě mimořádně významnou rovinou je pak jeho odkaz dnešku. Andrej Sacharov byl osobností, která nechtěla být jen vědcem ani člověkem, který bude nečinně přihlížet dění kolem sebe. Chtěl být někým, kdo se bude aktivně podílet na utváření současné společnosti na základech zodpovědnosti, mravního chování a čistého svědomí a bude tak vytvářet základ lepší budoucnosti. Je jen smutnou skutečností a víc než varováním pro dnešek, že právě pro své jasné postoje, vystupování a veřejně vyjadřované kritice byl Andrej Sacharov v Sovětském svazu pronásledován, zatčen a byly mu odejmuty všechny ceny a vyznamenání…

Jsem hrdý a považuji za symbolické, že na půdě českého Senátu, který se hlásí k myšlenkám svobody a demokracie, v paláci, který vybudoval vášnivý válečník Albrecht z Valdštějna, pořádáme konferenci věnovanou Andreji Sacharovi, vynikajícímu sovětskému vědci, ale i velkému a neúnavnému bojovníkovi za svobodu myšlení, lidská práva a mír.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu