odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

V Senátu se diskutuje o pozitivním vlivu propojování neformálního a formálního vzdělávání

V Senátu se diskutuje o pozitivním vlivu propojování neformálního a formálního vzdělávání

23.11.2021

Na půdě horní parlamentní komory se konala v úterý 23. listopadu 2021 konference na téma „Význam propojování neformálního a formálního vzdělávání“, kterou inicioval 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička ve spolupráci s Nadací Pangea, Národním pedagogickým institutem ČR a Prázdninovou školou Lipnice. Cílem konference bylo vyzvednout a na praktických příkladech ukázat význam a pozitivní vliv neformálního vzdělávání na současné formální vzdělávání.

Jiří Růžička, 1. místopředseda českého Senátu, k tomu říká: „Přechod na střední školu je důležitým okamžikem v životě mladého člověka. Osamostatňuje se, hledá si své místo mezi ostatními, začíná rozhodovat sám o sobě, potkává nové lidi. Není lepší moment, než mu právě v tomto okamžiku nabídnout pomoc při orientaci ve světě, který ho obklopuje. A škola, která nechce být jen překladištěm informací, k tomu má mimořádně dobrou pozici. Propojování formálního vzdělávání s neformálním je v tomto ohledu mimořádně důležité, protože může mladým lidem přinést inspirativní prostředí plné formativních zážitků.“

Schválená Strategie 2030+ o vývoji českého školství dala jasný důraz na rozvoj kompetencí, což je způsob práce vlastní našemu neformálnímu a zájmovému vzdělávání, vytvořila tak nový prostor pro změnu našeho školství. Neformální vzdělávání umí velmi dobře vést ke spolupráci, řešení konfliktů, učí demokratickému fungování, uvolňuje kreativitu a umožňuje spontánní seberealizaci dětí a mládeže. V ČR máme již letitou tradici propojování zájmového vzdělávání s formálním vzděláváním. Například kurzy GO!, které spoluzakládal 1. místopředseda Senátu na Gymnáziu Jana Keplera v Praze ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice, daly vzniknout tzv. adaptačním, úvodním, startovacím kurzům na všech typech škol.

Kontakt pro média: Radek Hanuš, +420 734 280 518, radek.hanus@npi.cz


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu