odsazeni

Jiří Růžička - Senátor

Jiří Růžička

Jiří Růžička - Senát

Forum neformálního vzdělávání bude na půdě Senátu řešit mj. situaci mladých lidí z Ukrajiny

Forum neformálního vzdělávání bude na půdě Senátu řešit mj. situaci mladých lidí z Ukrajiny

31.03.2022

1. místopředseda horní parlamentní komory Jiří Růžička pořádá dnes od 9 hodin společně s Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu (DofE) konferenci „Forum neformálního vzdělávání“. Od 19 hodin pak proběhne večerní předávání Cen Lady Luisy Abrahams za přínos neformálnímu vzdělávání. Na konferenci se setká přes 140 učitelů, ředitelů a expertů na práci s mládeží a vzdělávání z celé České republiky.

„Propojování formálního vzdělávání s neformálním považuji za mimořádně důležité, protože může mladým lidem přinést inspirativní prostředí plné formativních zážitků. A škola, která nechce být jen překladištěm informací, k tomu má mimořádně dobrou pozici. Programy neformálního a zájmového vzdělávání, jako je například DofE umějí velmi dobře vést ke spolupráci, řešení konfliktů, učí demokratickému fungování, uvolňují kreativitu a umožňují spontánní seberealizaci dětí a mládeže, což je v dnešním světě sociálních sítí a pasivních aktivit více než žádoucí,“ uvádí 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Program DofE je jedním z lídrů neformálního vzdělávání mladých lidí v České republice, ale i ve světě. V Česku funguje již 27 let a každoročně se do programu zapojí kolem 5 000 mladých lidí na více než 300 různých vzdělávacích institucích po celé republice. Tématem konference bude přínos neformálního vzdělávání, tedy výuky, která doplňuje klasické formální vzdělávání, jak jej známe ze školy, o zážitkovou pedagogiku a získávání širokého spektra měkkých dovedností. Zásadním tématem bude i současné dění na Ukrajině a jeho dopad na děti a mladé lidi. DofE představí iniciativu „Stojím při tobě“, která bude spočívat v dlouhodobé integraci ukrajinských žáků a studentů za pomoci jejich českých vrstevníků.

Na dopolední Forum navazuje slavnostní večer za účastni mnoha významných hostů, kde budou předány Ceny Lady Luisy Abrahams nejen vzdělávacím institucím, ale také osobnostem, které se mimořádným způsobem zasazují o rozvoj neformálního vzdělávání a programu DofE v ČR. Cenu převezmou například Luděk Michalík, zástupce ředitele gymnázia Open Gate, vychovatelé z Dětského domova Těrlicko, kteří pracují s mladými lidmi s rizikovými formami chování, a mnozí další učitelé, ředitelé či firemní dobrovolníci, kteří svými celoročními aktivitami dokazují, že rozvoj mladé generace je pro ně skutečně klíčový.

„Lady Luisa Abrahams byla úžasná československá rodačka, golfová šampionka, která byla nucena utéct před nacisty do Velké Británie. Přestože žila mnoho let v Británii, její srdce patřilo vždy Československu. Po sametové revoluci se vrátila zpátky a přinesla s sebou vedle mnoha dalších iniciativ i program DofE. Vždy podporovala děti a mladé lidi a jejich rozvoj v charakterní, odhodlané a odpovědné osobnosti, proto jsme se rozhodli pojmenovat ceny udělované za přínos neformálnímu vzdělávání právě po této velké československé osobnosti,” říká Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE ČR.

Kontakt pro média: Iva Čebišová, marketingová manažerka DofE, iva.cebisova@dofe.cz, 602 523 230.


Aktuality z volební kampaně do Senátu

Aktuality z volební kampaně do Senátu